منزل هفتم کربلا

هنا من کل أرضٍ قد تَعَلَّتْ لکَ رایاتْ
در اینجا، از هر سرزمینی برایت پرچم ها برافراشته اند
لِکُلِّ العاشقینَ کربلاءُ الیومَ میقاتْ
امروز، کربلا میقات همه عاشقان است
#احمد_حسن_الحجیری
. . “منزل هفتم”
تصاویر مربوط به اربعین نود و هفت کاروان لبیک

هیئت هنر