شعرخوانی حامد عسکری /شب هشتم

شعرخوانی آقای حامد عسکری

شب هشتم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه