صوت کامل سخنرانی استاد پناهیان/شب سوم ۱۳۹۵

هنر تعامل و حماسه تعالی

جلسه سوم

دریافت فایل صوتی سخنرانی

کیفیت متوسط (۷ مگابایت)

کیفیت خوب (۲۵ مگابایت)