صوت کامل سخنرانی استاد پناهیان/شب چهارم ۱۳۹۵

هنر تعامل و حماسه تعالی

جلسه چهارم

دریافت فایل صوتی سخنرانی

کیفیت متوسط (۵ مگابایت)

کیفیت خوب (۱۷ مگابایت)