صوت کامل سخنرانی استاد پناهیان/شب ششم ۱۳۹۵

هنر تعامل و حماسه تعالی

جلسه ششم

دریافت فایل صوتی سخنرانی

کیفیت متوسط (۱۱ مگابایت)

کیفیت خوب (۳۷ مگابایت)