صوت کامل سخنرانی استاد پناهیان/شب پنجم ۱۳۹۵

هنر تعامل و حماسه تعالی

جلسه پنجم

دریافت فایل صوتی سخنرانی

کیفیت متوسط (۸ مگابایت)

کیفیت خوب (۲۷ مگابایت)