صوت کامل سخنرانی استاد پناهیان/شب هفتم ۱۳۹۵

هنر تعامل و حماسه تعالی

جلسه هفتم

دریافت فایل صوتی سخنرانی

کیفیت متوسط (۱۲ مگابایت)

کیفیت خوب (۴۱ مگابایت)