صوت کامل سخنرانی استاد پناهیان/شب نهم ۱۳۹۵

هنر تعامل و حماسه تعالی

جلسه نهم

دریافت فایل صوتی سخنرانی

کیفیت متوسط (۷ مگابایت)

کیفیت خوب (۲۴ مگابایت)