صوت کامل سخنرانی استاد پناهیان/شب هشتم ۱۳۹۵

هنر تعامل و حماسه تعالی

جلسه هشتم

دریافت فایل صوتی سخنرانی

کیفیت متوسط (۱۰ مگابایت)

کیفیت خوب (۳۵ مگابایت)