صوت کامل سخنرانی استاد پناهیان/شب دهم ۱۳۹۵

هنر تعامل و حماسه تعالی

جلسه دهم

دریافت فایل صوتی سخنرانی

کیفیت متوسط (۱۰ مگابایت)

کیفیت خوب (۳۶ مگابایت)