سخنرانی استاد پناهیان – شب اول

#زاویه_دید_در_هنر_حماسی(۱)

جلسه ۱ | ۹۶/۷/۶

#دانشگاه_هنر

صوت سخنرانی شب اول در هیئت هنر استاد پناهیان را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

هیئت هنر