صوت دومین شب سوگواری هنر و حماسه محرم ۱۳۹۷

دومین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شب عاشورا- متن خوانی – صادق کرمیار (از عمق تاریکی سواری نزدیک شد)

دومین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شب عاشورا- قرآن

دومین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شب عاشورا- متن خوانی – محمد باقر مفیدی‌کیا (چقدر منظره دشت دلنواز شده است)

دومین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شب عاشورا- سخنرانی(هنر مقاومت)

هیئت هنر