صوت سومین شب سوگواری هنر و حماسه محرم ۱۳۹۷

سومین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شب عاشورا- روضه (ای کاش ماجرای بیابان دروغ بود)

سومین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شب عاشورا- شعر خوانی(ای امید جمعه‌های پیش‌رو در کدامین جمعه می‌آیی بگو)

سومین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شب عاشورا- سینه‌زنی(به لب جانم عمریست پس از کرب و بلا)

سومین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شب عاشورا- قرآن

سومین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شب عاشورا- سخنرانی(هنر مقاومت)

هیئت هنر