صوت چهارمین شب سوگواری هنر و حماسه محرم ۱۳۹۷

چهارمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- قرائت قرآن توسط قاری بین المللی علی خوشنود

چهارمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- زیارت عاشورا

چهارمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- روضه‌خوانی

چهارمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- مداحی (قلبی لدیک یا اباعبدالله)

چهارمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- مداحی توسط مداح اهل بین مهدی دقیقی

چهارمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شعرخوانی توسط سعید بیابانکی

چهارمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- سخرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هنر و حماسه

هیئت هنر