صوت ششمین شب سوگواری هنر و حماسه محرم ۱۳۹۷

ششمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- روضه‌خوانی

ششمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- مداحی اول

ششمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- مداحی دوم

ششمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شعر‌خوانی توسط محمدرضا طهماسبی

ششمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- قرائت قرآن

ششمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- سخرانی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان

ششمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- روضه پایانی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان

هیئت هنر