صوت هفتمین شب سوگواری هنر و حماسه محرم ۱۳۹۷

هفتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- زیارت عاشورا

هفتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- روضه‌خوانی ابتدایی

هفتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- مداحی اول

هفتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- مداحی دوم

هفتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- دم پایانی

هفتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شعرخوانی محمدسعید میرزایی

هفتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- قرائت قرآن

هفتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- سخرانی حجت‌السلام والمسلمین علیرضا پناهیان

هفتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- روضه پایانی

هیئت هنر