صوت هشتمین شب سوگواری هنر و حماسه محرم ۱۳۹۷

هشتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- زیارت عاشورا

هشتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- روضه‌خوانی

هشتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- مداحی اول

هشتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- مداحی دوم

هشتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- دم‌پایانی

هشتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- شعرخوانی توسط حامد عسگری

هشتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- اجرا

هشتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- قرائت قرآن

هشتمین شب عزاداری چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه- سخرانی حجت‌السلام و المسلمین علیرضا پناهیان

هیئت هنر