منزل هفتم کربلا

هنا من كل أرضٍ قد تَعَلَّتْ لكَ راياتْ
در اینجا، از هر سرزمینی برایت پرچم ها برافراشته اند
لِکُلِّ العاشقینَ كربلاءُ اليومَ ميقاتْ
امروز، کربلا میقات همه عاشقان است
#احمد_حسن_الحجیری
. . “منزل هفتم”
تصاویر مربوط به اربعین نود و هفت کاروان لبیک

هیئت هنر