بیست روز مانـــده به عید اللّه الاکبـر

بیست روز مانـــده به عید اللّه الاکبـر .

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ.

ناتوان‌ترين مردم كسی است كه در به دست آوردن دوستان ناتوان است و ناتوان‌تر از او كسی است كه دوستی را پيدا كند و او را از دست بدهد.

حکمت ۱۲ نهج البلاغه

هیئت هنر