شانزده روز مانده به عید اللّه الاکبر ‌

شانزده روز مانده به عید اللّه الاکبر ‌

هَلَكَ فِىَّ رَجُلانِ: مُحِبٌّ غال، وَ مُبْغِضٌ قال.

دو نفر در رابطه با من هلاک شدند: عاشق غلوّکننده و دشمن متجاوز از حد.

حکمت ۱۱۷ نهج‌البلاغه

هیئت هنر