پانزده روز مانده به عید اللّه الاکبر

پانزده روز پانزده روز مانده به عید اللّه الاکبر .

لايَكُونُ الصَّديقُ صَديقاً حَتّى يَحْفَظَ اَخاهُ فى ثَلاث: فى نَكْبَتِهِ، وَ غَيْبَتِهِ، وَ وَفاتِه

دوست؛ دوست نیست مگر اینکه در سه موضع مواظب برادر دینى خود باشد؛ در رنج و بلا، پشت سر و هنگامى که از دنیا برود. .

حکمت ۱۳۴ نهج البلاغه

هیئت هنر