دوازده روز مانده به عید اللّه الاکبر

دوازده روز مانده به عید اللّه الاکبر .

عاتِبْ اَخاكَ بِالاِْحْسانِ اِلَيْهِ، وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِالاِْنْعامِ عَلَيْهِ.

برادرت را با نیکى[کار خوب] سرزنش کن، و شرّ او را با بخشش به او برگردان.

حکمت ۱۵۸ نهج البلاغه

هیئت هنر