كارگروه صنايع دستی هیئت هنر برگزار می کند

| كارگروه صنايع دستی هیئت هنر برگزار می کند |
| كارگاه آموزشي دوخت فرشينه |
| زمان: چهارشنبه ٦ ام شهريور |
| مكان: دانشگاه هنر تهران |
| ساعت: ۱۶ الی ۱۹ |

| ظرفیت این کارگاه محدود است |
| هزینه کارگاه ۳۵ هزار تومان است |
| براي ثبت نام از طریق پیام خصوصی به صفحه ی کارگروه صنایع دستی اقدام کنید |
http://instagram.com/department.of.art.handicrafts
دوخت
هيئت هنر
صنایع دستی
دوخت فرشینه
كارگروه صنايع_دستی
كارگروه صنايع دستی هیئت هنر

 

هیئت هنر