هنر، ساز و کار اصلی بقای عاشورا

هنر، ساز و کار اصلی بقای عاشورا

‌🌷 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: به نظر من بنیانگذار بنای حفظ حوادث با ادبیات و هنر، زینب کبری است. اگر حرکت و اقدام حضرت زینب و بقیه‌ی اهل بیت (ع) نمی‌بود، عاشورا در تاریخ نمی‌ماند.
🌷 ساز و کار بقای این حقایق در تاریخ این است که کسانی که از این دقایق مطلع شدند، این را در اختیار دیگران بگذارند.
🌷 بیان هنری هم شرط اصلی است؛ کما اینکه خطبه‌ی حضرت زینب در کوفه و شام، از لحاظ زیبایی و جذابیت بیان، آیت بیان هنری است. ۱۳۸۴/۶/۳۱

هیئت هنر