کارگروه پارچه و لباس هیئت هنر برگزار میکند

کارگروه پارچه و لباس هیئت هنر برگزار میکند:
کارگاه آموزشی رودوزی سنتی با تمرکز دوخت بلوچ
پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ شهریورماه از ساعت ۱ تا ۵
جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه مربوط به کارگروه پارچه و لباس پیام دهید.
@department.of.art.textile

هیئت هنر