پانزده روز مانده به عید اللّه الاکبر

پانزده روز پانزده روز مانده به عید اللّه الاکبر .

لایَکُونُ الصَّدیقُ صَدیقاً حَتّى یَحْفَظَ اَخاهُ فى ثَلاث: فى نَکْبَتِهِ، وَ غَیْبَتِهِ، وَ وَفاتِه

دوست؛ دوست نیست مگر اینکه در سه موضع مواظب برادر دینى خود باشد؛ در رنج و بلا، پشت سر و هنگامى که از دنیا برود. .

حکمت ۱۳۴ نهج البلاغه

هیئت هنر