چهارده روز مانده به عید اللّه الاکبر

چهارده روز مانده به عید اللّه الاکبر .

التَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْلِ.

دوستى کردن نیمى از عقل است.

حکمت ۱۴۲ نهج البلاغه

هیئت هنر