دوازده روز مانده به عید اللّه الاکبر

دوازده روز مانده به عید اللّه الاکبر .

عاتِبْ اَخاکَ بِالاِْحْسانِ اِلَیْهِ، وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِالاِْنْعامِ عَلَیْهِ.

برادرت را با نیکى[کار خوب] سرزنش کن، و شرّ او را با بخشش به او برگردان.

حکمت ۱۵۸ نهج البلاغه

هیئت هنر