منزل دهم

جمعی که زد بهم صفشان شور کربلا
در حشر صف زنان صف محشر بهم زنند

“منزل دهم”
تصاویر مربوط به اربعین نود و هفت کاروان لبیک
.
#بیست_منزل_تا_اربعین
#برای_شبهای_جمعه
#کربلا#اربعین#هیئت_هنر#کاروان_لبیک

هیئت هنر