صوت | سخنرانی استاد پناهیان – پانزدهمین سوگواره هنر و حماسه – محرم ۱۳۹۸

• زمان: محرم ۹۸
• مکان: دانشگاه هنر تهرانتعداد:۱۰ جلسهموضوع: حماسه‌ای برای آزادی بیان از اسارت رسانه‌ها 
 جلسه۱(۹۸/۰۶/۱۹): 
 
 مدت: ۴۹دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۱۱MB) | متوسط(۲۲MB) | خوب(۴۵MB)]
 
 جلسه۲(۹۸/۰۶/۲۰): 
 
 مدت: ۷۵دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۱۱MB) | متوسط(۳۵MB) | خوب(۷۱MB)]
 
 جلسه۳(۹۸/۰۶/۲۱): 
 
 مدت: ۵۷دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۱۰MB) | متوسط(۲۶MB) | خوب(۵۳MB)]
 
 جلسه۴(۹۸/۰۶/۲۲): 
 
 مدت: ۵۰دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۱۱MB) | متوسط(۲۲MB) | خوب(۴۵MB)]
 
 جلسه۵(۹۸/۰۶/۲۳): 
 
 مدت: ۵۷دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۱۰MB) | متوسط(۲۶MB) | خوب(۵۳MB)]
 
 جلسه۶(۹۸/۰۶/۲۴): 
 
 مدت: ۴۲دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۹MB) | متوسط(۱۹MB) | خوب(۳۸MB)]
 
 جلسه۷(۹۸/۰۶/۲۵): 
 
 مدت: ۶۴دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۱۱MB) | متوسط(۲۹MB) | خوب(۵۹MB)]
 
 جلسه۸(۹۸/۰۶/۲۶): 
 
 مدت: ۵۴دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۹MB) | متوسط(۲۴MB) | خوب(۵۰MB)]
 
 جلسه۹(۹۸/۰۶/۲۷): 
 
 مدت: ۷۶دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۱۰MB) | متوسط(۳۵MB) | خوب(۷۰MB)]
 
 جلسه۱۰(۹۸/۰۶/۲۸): 
 
 مدت: ۶۸دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۱۱MB) | متوسط(۳۱MB) | خوب(۶۲MB)] 
هیئت هنر